ძირს დაცემის გრეიფერული ამწე

მექანიკური ერთ ხაზიანი | დუგმაზე | ძირს დაცემის ჩამკეტი მექანიზმი | ცალკე ბარაბნიანი ამწეები

MCSR გრეიფერული ამწე

 • - მექანიკური
 • - ერთ-ხაზიანი (ცალკე ბარაბნიანი ამწე)
 • - დუგმაზე
 • - ძრს დაცემა მოითხოვს გრეიფერული ამწის გახსნა/დახურვას
 • - დამატებითი აპარატურა არ არის საჭირო
 • - შოკის-შემწოვი ცილინდრი
 • - ნაკლები შეკეთების სამუშაოები
 • - იოლად მართვადია


აღწერა

ერთ ხაზიანი გრეიფერული ამწე ასევე ე.წ. ძირს დაცემის გრეიფერული ამწე სპეციალურად შექმნილიაამწესთვის ერთ კაბელიანი ბარაბანით. აგრეთვე ხომალის ამწეების უმეტესობას აქვს ართ ბარაბნიანი ამწე, რომელიც ვერ მუშაობს 2- ან 4-ხაზიან გრეიფერულ ამწეზე. ამ შემთხვევაში გრეიფერული ამწე იქნებადუგმაზე. გრეიფერული ამწის მექანიზმი, კეტავს/აღებს ამწეს ყველა ჯერზე რამდენჯერაც შეეხება მიწას. მოცემული სისტემა უფრო სასურველია თუკი არის ერთი კაბელი ხელმისაწვდომი.


ძირს დაცემის მექანიზმის დეტალური აღწერა:

 1. გრეიფერული ამწე დადაბლებულია ღია პოზიციაზე.
 2. მას შემდეგ რაც გრეიფერული ამწე ძირს დაეშვება მასალაზე, თოკის/ხაზის გამოშვება ხდება ამწიდან მის დაშვებამდე.მექანიზმიარის ჩაკეტილი ახლა.
 3. გრეიფერული ამწე აწეულია ზემოთ და ის დაიხურება (ავზები აბ კბილები), ის შეივსება მასალით.
 4. ჩამოტვირთული გრეიფერული ამწე მიტანილია დანიშნულების ადგილზე.
 5. დანიშნულების ადგილი სადაც არ ხდება ჩამოტვირთვა (ამ შემთხვევაში, ძაბრი), გრეიფერული ამწე დადაბლდება დაცემის ადგილზე სანამ თოკი არ მოიშვებს ისევ. მექანიზმი არის ღია ახლა.
 6. აწევის დროს მასალა გადმოვა გარეთ როცა გრეიფერული ამწე გაიღება.
 7. გრეიფერული ამწე თავისუფალია.
 8. გრეიფერული ამწე მიტანილია დატვირთვის ადგილზე
RC Grab